Send to e-mail

Send to e-mail

A link for this product will be send to the Recipient. If You want to ask us a question about this product, please refer to the Contact section.

Recipient:* 
Your E-mail: 
Your name: 
Message: 


* Your name and E-mail will be show in message with link to product.

Description
Module digital thermostat with memory and LED display
Temperature measurement range -50 to 110 °C
The accuracy of measurement 0.1 °C
Hysteresis adjustable from 0.1 to 15 °C
The refresh rate 0.5 s
Output switching voltage 250 VAC, max 20 And
Sensor NTC 10 K waterproof housing
LED display and LED relay status

Power
12 VDC

Dimensions
48.5 x 40 mm

Included
1pc module digital thermostat with the waterproof temperature gauge on the cable

How digital thermostat to use?

Connect the power supply and the appliance
Press the SET button, the display flashes the temperature
Press - or + to set the desired temperature
After setting, press SET to confirm to return

If you hold long the SET button, you can set 6 parameters (P0 to P6)
P0 the Relay switches on at a lower / high-pitched warm compared to the a set (set C/H, default: C)
P1 Hysteresis adjustable in the range of 0.1 - 15 °C (default value 2 °C)
P2 Upper limit of the thermostat (default value 110 °C)
P3 the Lower limit of the thermostat (default value -50 °C)
P4 Offset temperature -7 °C to 7 °C (default value 0 °C)
P5 Delayed start 0 to 10 minutes (default 0 minutes)
P6 high temperature Caution the 0 °C to 110 °C (default OFF - off), at this temperature there occurs the relay disconnects (safety shutdown after overheating the device)

Note for P2 and P3: These are the limits that you set in the administration of the thermostat housing (long press the SET button). When a short press of the SET button then you can adjust the temperature only in the range of P2 - P3.

The legend of the display
LLL is not connected the temperature sensor
HHH outside the scope of the
- - - high temperature caution the

The thermostat remembers all settings even after disconnecting the power supply

FAQ

Jak digitální termostat používat?

Připojit napájení a spotřebič
Stiskněte tlačítko SET, na displeji bliká teplota
Stiskněte tlačítko - anebo + k nastavení požadované teploty
Po nastavení stiskněte SET pro potvrzení k návratu

Pokud podržíte dlouze tlačítko SET, můžete nastavit 6 parametrů (P0 až P6)
P0 Relé spíná při nižší / vyšší teplotě oproti nastavené (nastavení C/H, výchozí: C)
P1 Hystereze nastavitelná v rozsahu 0.1 - 15 °C (výchozí hodnota 2 °C)
P2 Horní limit termostatu (výchozí hodnota 110 °C)
P3 Dolní limit termostatu (výchozí hodnota -50 °C)
P4 Offset teploty -7 °C až 7 °C (výchozí hodnota 0 °C)
P5 Opožděný start 0 až 10 minut (výchozí hodnota 0 minut)
P6 Upozornění na vysokou teplotu 0 °C až 110 °C (výchozí hodnota OFF - vypnuto), při této teplotě dochází k rozpojení relé (bezpečnostní odstavení po přehřátí zařízení)

Poznámka pro P2 a P3: Jedná se o limity, které nastavíte v administraci termostatu (dlouhé podržení tlačítka SET). Při krátkém stisknutí tlačítka SET pak můžete nastavit teplotu pouze v rozsahu P2 - P3.

Legenda displeje
LLL není připojeno teplotní čidlo
HHH mimo rozsah
- - - upozornění na vysokou teplotu

Termostat si pamatuje všechna nastavení i po odpojení napájení

Contact form

Contact form

Name: 
E-mail: 
phone: 
Odesláním formuláře uděluji provozovateli webových stránek dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsem ve formuláři uvedl. Tyto údaje mohou být použity výhradně pro komunikaci k tématu této zprávy a mohou být uchovány po dobu komunikace.

You might also be interested in

NTC Thermistor 10K 1% 3950 1m Waterproof Probe

NTC Thermistor 10K 1% 3950 1m Waterproof Probe
Thermistor cable with waterproof probe for temperature measurement. Great advantage is also the 1 meter long
Tutorials Datasheets Heureka
-10%
 
In stock 1057
1,29 tax incl. 1,07 tax excl.
1,43 1,19

Clear acrylic cover for the Module digital temperature controller XH W1209

Clear acrylic cover for the Module digital temperature controller XH W1209
The packaging for the Module digiálního temperature controller W1209, material: acrylic.
Heureka
-5%
 
In stock 37
3,88 tax incl. 3,21 tax excl.
4,09 3,38

Power supply adapter ac 12V 1000mA 5,5/2,1 mm VIGAN

Power supply adapter ac 12V 1000mA 5,5/2,1 mm VIGAN
Output connector: Barrel 5,5/2,1 mm Output voltage: 12VDC Output current: 1000mA Output power: 12W
Heureka
 
In stock 40
7,26 tax incl. 6,00 tax excl.

White Aquarium thermometer LCD -50 ℃ ~ + 110 ℃

White Aquarium thermometer LCD -50 ℃ ~ + 110 ℃
Thermometer For aquarium T110 TPM-10 2m Warning. Part of the supply not the battery. Needed LR44 battery
Datasheets Heureka
 
In stock 112
5,00 tax incl. 4,13 tax excl.

Watch for availability